Contoh Naskah Drama Basa Sunda Si Playboy

Contoh Naskah Drama Basa Sunda Si Playboy

Akmal :  “emaaaa….!!! Pangcokotkeun dahar! Laper yeuh..”
Irma   :  “ihh.. ieu  budak teu aya sopan santuna pisan ka indungna teh! Teu  aya nu haying boga lalaki  kos maneh tah!”
Akmal :  “ihh.. aing mah geus kasep kos kieu,loba atuh nu hayang mah…”
Irma   :  “alah…… ema na mah heuh” wae dah, yeuh sangu na yeuh!”

Teu lila tos dahar akmal mangkat ti imah arek ulin. Ujug-ujug akmal nempo Claudia jeung dena dijalan.
Akmal : “euleuh-euleuh, eta awewe geulis pisannya..”
Odia    : “cie dena dibilang geulis ku aa akmal”
Dena   : “hush, isin akh odia”
Odia    :  “aa akmal ngahereuyan dena nya??”
Akmal :  “ohh….  Namina teh neng dena nya?”
Odia    :  “heuh bang, heura kenalan..”
Akmal :  “neng dena, kenalan atuh!!”
Dena   :  “ih.. era atuh bang ka bengeut.”
Odia    :  “hahahaa… dasar budak ngora.
             Den mangkat yuk, kan di tangguan ku ema d imah!”
Akmal :  “ihhh.. sakedap atuh neng, kana can kenalan!”
Dena   :  “enjing wae nya aa,engke ka panggih di taman desa jam 7 isuknya…”
Akmal :  “asikk… aing mah .. hahahaa!! Aa antosan nya neng!”
Odia    :  “hayu ah geura uwih aa..”
Akmal :  “nya neng geulis..”

Dina perjalanan balik dena teh cengar-cengir wae, nginget kajadian tadi, nepi ka imah.
Winda :  “teteh, ku naon maneh? Cengar-cengir wae.”
Odia    :  “eta, keur polin in lope!”
Winda :  “ciee… sareng saha teh odi?”
Dena   :  “hush.. budak leutik, cerewet amat sih!”
Odia    :  “sareng aa akmal win, nu lalaki pangkasepna di desa tetangga.”
Dena   :  “odia.!! Isin ah, tong bebejaan!”
Winda :  “cieeee… tetehh!!!”
Odia    :  “hahaha.. dena era…dena era…”

            Di lain tempat, si akmal teh  ka panggih jeung awewe laen di tempat nu sarua…
Akmal :  “wahdahh.. aya enci-enci conter euy! Ehm.. neng enci.”
Regina :  “naon aa,teu pararuguh ih..”
Akmal :  “ih.. judes teuing .. enci parkiran aja teu judes kos maneh..”
Vina     :  “hapunten nya aa,babaturan abdi emang kos kitu!”
Regina :  “arek naon maneh,sagala minta maaf hampura getol pisan!”
Akmal :  “suer… tekewer-kewer dah judesna si enci!!”
Regina :  “bodo teuing ah!”
Vina     :  “gina, judes teuing sih! Hampura nya a, hayu atuh geura balik.. punten a.”
Akmal :  “heuh neng, anu ieu mah geulis, bageur anu eta mah judes, enci-enci deui, eh neng namina saha?”
Regina :  “haying nyaho wae maneh teh.”
Akmal :  “saha nu nanya ka maneh! Babatur maneh tah.. GR teuing!”
Vina     :  “vina a, Lamun aa?”
Akmal :  “urang teh aa akmal neng, aya obeng teu neng?”
Vina     :  “Lah ko obeng??? Teu aya Lah a, keur naon mawa-mawa obeng?”
Akmal :  “obeng teu boga, Lamun nomer hape boga atuh..”
Regina :  “halahhh… meuni lila.. geura balik..”
Akmal :  “Ehh.. neng tangguan heula..”
Vina     :   “engke peuting wae Lah a’, kapanggih di taman desa jam 7 peuting nya!”
Akmal :  “asikkkk eumm!! Boga tampang kasep kos kieu mah!!”

Vina jeung regina ninggalkeun si akmal ka tempat nu biasa manehna nongkrong…. Ka isukanna, si akmal di hudangkeun sarena ku indungna!
Irma   :  “sakeudeung, sakeudeung.. geura hudang, geus beurang yeuh, tah aya awewe dihareup neangan maneh!”
Akmal :  “hah??saha maa..?”
Irma   :  “mana ema nyaho! Geulis deui eta awewe…”
Akmal :  “hah.. saha?? Ema nanya namina teu?”
Irma   :  “teuu.. riweh teuing maneh the, geura samperkeun tahh!!!”
Akmal :  “kaluar kamar langsung ka hareup imahna.”
Akmal :  “eh.. neng odi.. aya naon neng?”
Odia    :  “hemm..bau, can ibaknya?”
Akmal :  “hah..(ngambuan mulutna) heuh teu acan neng! Buset bau amat nya urang teh.. heheee!!!”
Odia    :  “hahahaa.. teu nanaon ieuh neng oge tau lila ieu didieu..”
Akmal :  “aya naon neng?”
Odia    :  “teu aa, tadi teh dena nitip surat ka eneng manehna era lamun langsung mereka aa.. jadi eneng deh nu di titah!”
Akmal :  “ohh… heuh geus atur nuhun neng.”
Odia    :  “iah aa.. neng balik heula nya! Ass… (akmal membalas salam )

            Di lain  tempat, vina teu kaduga babaturan oge jeung winda adi na si dena…
Regina :  “vin, engke peuting jadi teu yeuh kapanggih si aa?”
Vina     :  “Lah jadi atuh..”
Winda :  “cieee…. Maneh rek kapanggih saha sih?”
Vina     :  “aya wae Lah… maneh rek nyaho wae..”
Winda :  “wahh, curang yeuh, teu carita-carita.”
Regina :  “Laen teu daek carita,sabab eta oge mendadak win..”
Vina     :  “bener tuhh..”
Winda :  “heuh lah… rek ketemuan dimana?”
Vina     :  “di taman, engke jam 7, romantiskan???”
Regina :  “idihhhh.. romantis timana coba?”
Winda :  “halahh… si enci mah judes pisan! Heuh lah romantic eh,urang balik nya,, di teangan emak di imah..”

Bebarengan mulihna winda, vina oge rek nyiapkeun diri keur ketemuan jeung si bang akmal.
Winda :  “ihh.. si teteh arek kamana?”
Dena   :  “rek nyaho wae budak leutik oge!”
Winda :  “ih ku naon si, nda kan geus gede!”
Dena   :  “iyah dah, geus gede, rek katemuan jeung babaturan ..”
Winda :  “batur ap babaturan tah?”
Dena   :  “wah, ngahereuyan wae ih, geus tong bawell..”
Winda :  “iaia…ia..”

            Tiba-tiba odia dating..
Odya   :  “ass… dena na, dena….”
Dena   :  “ia dy, asup ka lebeut..”
Odya   :  “hahaaa… tos siap-siap yeh rek ketemuan si abang akmal ?”
Dena   :  “iya dong dy.. geulis teu??”
Odya   :  “geulis kog geulis.. babaturan saha heula! Hahaaa,,,,,”
Winda :  “ehh..eh tetehna saha heula, tetehna winda atuh..”
Dena   :  “hahaaa.. teu adina, teu babaturan urang, sarua wae bawel na…”
Winda :  “hahaa….dasar si teteh!”

            Di laen tempat vina teh nyiapkeun diri keur kapanggih jeung aa akmal..
Vina     :  “gin, geus geulis can urang?”
Regina :  “geulis kog, tapi geulisan oge urang!”
Vina     :  “aih.. teu bisa pisan si nyenengin batur sorangan.”
Regina :  “heuh dah heuh.. urang mah eleh geulisna ku maneh.”
Vina     :  “teu kitu ogew meureun.”
Regina :  “tapi maneh teh yakin teu aa akmal can boga kabogoh?”
Vina     :  “yakin atuh.. katenpoanana manehna bageur ahh..”
Regina :  “heuh dah terserah maneh dah vin..”

Dena jeung vina usaha supaya katempoan geulis di harepan aa akmal supaya mencuri perhatianna. Manehna teh teu nyahoeun arek kapanggih di tempat jeung waktu anu sarua. Hal eta the ngabuat akmal eling.
Irma   :  “astagfirullah… kasep teuing eta anak ema.. arek kamana emang?”
Akmal :  “kamari ngomong goreng, ayeuna ngomong kasep, anu bener anu mana sih?”
Irma   :  “halahhh… tetep wae maneh tetep goreng.”
Akmal :  “kajeun cek ema goring tapi peuting ieu urang arek kapanggih 2 awewe anu gareulis ma!!!”
Irma   :  “2 awewe??? Lah emang kapanggih dimana?”
Akmal :  “lahh… heuh oge nya ma! Haduh jadi bingung nya ma! Engke arek kapanggih 22 nya  arek ngomong naon nya?”
Irma   :  “mmmhh.. hakan tah sia! Makana ulah jadi pelaybow!”
Akmal :  “pelaybow naon ma? Playboy meureun ma!”
Irma   :  “teuing akh, anu penting mah aya pelay-pelay na.”
Akmal :  “idihh.. dasar si ema the, bahasa inggris babalepotan oge, geus akh urang mangkat nya ma, doa keun sing lancar.”
Irma   :  “idihhh.. arek ngulinkeun awewe meuni di doakeun, heuh engke ema doakeun abeh dibanjur cai ku awewe eta… hahahaa”

Sapanjang jalan si akmal mikirkeun kumaha engke kapanggihna… (sabari dijalan ngadumel wae mikirkeun eta!
Akmal :  “haduhh.. kumaha carana nya, abeh teu bentrok! Emang susah boga tampang anu kasep, sakali lirik meunang 2 awewe sekaligus! Huuhhh! Riweuh yeuh lamun kapanggih 22 na, dibanjur cai si oge mending, lah lamun di gaplok??? Ya elahh…”

Diperjalanan si vina jeung si dena oge kapanggih manehna teu nyahoeun lamun manehna arek kapanggih ku jelema nu sarua.
Vina     :  “ekhh,, teh dena.”
Dena   :  “eh si vina, arek kamana?”
Vina     :  “arek kapanggih babaturan teh, teteh bade kamana?”
Dena   :  “iah, sarua atuh, hayo maneh rrek kapanggih kabogoh nya na?”
Vina     :  “ih teteh, jadi era… ihh cacar teh..”
Dena   :  “cacar? Apaan tah? Penyakit cacar???”
Vina     :  “ih lain atuuh, cacar the calon pacar.”
Dena   :  “halahhh, dasar maneh, rek katemuan dimana?”
Vina     :  “di taman teh!”
Dena   :  “wah, sarua, hayu atuhh ngadagoan bareng-bareng.”
 Vina   :  “hayu atuh.”

(Vina jeung dena ngadagoan si akmal nu teu pararuguh, maraneh na teu nyahoan lamun  si akmal the playboy, satiba na di taman, vina jeung dena ngalanjutkeun ngawangkong!)
Vina     :  “wahh, teu karasa geus tepi ditaman oge.”
Dena   :  “iya, hahaa neng, teteh meuli minuman heula nya, ,maneh arek teu?
Vina     :  “boleh the, nuhun nya..”
            Samentara dena ninggalkeun vina keur meuli minuman, si akmal datang jeung PD na.
Akmal :  “eh neng vina, geus lila nunggu?”
Vina     :  “ih si aa, karak nepi ko a!”
Akmal :  “haduhh.. kog jadi deg-deg-degan nya..!”
Vina     :  “deg..degan ku naon a?”
Akmal :  “bangah wae yeuh, bisa katemuan si eneng, geulis pisan ih si eneng..”
Vina     :  “ahhh.. si abang, bisa wae deh, jadi era ih..”
Akmal :  “iah ku naon era? Kan make baju?”
Vina     :  “hahaa.. heuh bang!”
               ih si teteh kamana nya?lila pisan?”
               Aa, neng kaditu heula nya..”
Akmal :  “heuh..heuhh.. cepet nya..”

            Vina niatna teangan dena, tapi teu kapanggih-kapanggih, tai keur neangan vina, teu kaduga dena datang ka taman mawa 2 minuman, tapi dena kageteun nempo akmal geus nepi.
Dena   :  “ih aa geus datang oge!”
Akmal :  “ku naon neng?”
Dena   :  “te nenanaon bang,.”

            Teu kaduga vina datang
Vina     :  “a akmal?teh dena?”
Akmal :  “dih jelema na teu sarua?” eh maksudna teu aya maksud..”
Dena   :  “vina kenal jeung aa akmal?”
Akmal :  “beughh.. paeh yeuh abdi! Gaya pisan dah abdi haying jadi playboy, kos kieu dah”
Vina     :  “ohh.. aa the playboy! Dasar! (keur ngajewer ceuli akmal)”
Akmal :  “aduh dah neng nyeri neng..
Dena   :  “ih, kumaha jadi kitu sih? Jadi anu haying kapanggih itu kang akmal vin?”
Vina     :  “heuh teh!
Dena   :  “ohh.. bagus nya kang,! Selamet nya kang geus bisa ngagondeng 2 awewe sakaligus!
Akmal :  “aduhh… nyeri ieu ceulina! Lepaskan atuh!”
Dena   :  “hahaa.. sabodo teuing, makana tong jadi playboy!
Vina     :  “muhun, ieu biar tau nyeri (vina nuangkeun cai ka baju akmal)
Akmal :  “enengggg… tiis atuh neng, meuni tega pisan dah ka akang?”
Dena   :  “bagus vin, hayu balik teu penting ngurusan manehna.”
Vina     :  “hayu atuh teh.”
Akmal :  “di jewer, di banjur, di tinggalkeun meuni apes pisan nasib abdi teh! Haying jadi playboy teu bisa deui, neng tunggu akang neng.”
vina jeung dena balik sabab geus nyahoeun bahwa anu hayang manehna kapanggih teh nyaeta akmal. Manehna ninggalkeun akmal di taman. Akhirna akmal meratapi nasibna sabab kasalahanna jeung teu ngulangi kasalahanana.

0 komentar:

Popular Posts

Pengikut